O čarovných prútikoch alebo ...aby sme nepremárnili svoju šancu

Autor: Ľuboš Sopoliga | 29.10.2014 o 6:33 | Karma článku: 4,69 | Prečítané:  1589x

V čase,  keď budete čítať tieto riadky , bude predvolebná kampaň (ku „komunálnym“ voľbám) nielen v našom meste naberať na obrátkach.  Mnohé slová už budú vyrieknuté, mnohé vecí budú rozdané a čo-to bude sľúbené. 

Kandidáti nás budú presviedčať o svojej všemocnosti a čarovných prútikoch, ktoré majú a ktorými dokážu jediným švihnutím naraz zmeniť mnoho veci v našom meste.

Dnes len s námahou hľadám slová, pretože som aktuálne tiež na tej strane, ktorej by ste mali uveriť, že to s vami myslí vážne. Rozumiem, že je ťažké znovu uveriť v pozitívnu zmenu k lepšiemu, keď sme sa už niekoľkokrát sklamali, keď sme uverili klamstvu.

Vraj ešte nepoznám všetky tie zákutia, tie „správne“ ťahy, ktoré vedú k „zaručenému“ víťazstvu. Presviedčajú ma, že len „starý, ostrieľaný harcovník“, dokáže správne loviť v mútnych vodách nášho komunálu a že ja ním určite nie som. Možnože je to tak.

Čo však ale určite viem a čo som z rozhovorov s Tebou spozoroval, milý spoluobčan, je skepsa, nechuť, často až zúfalstvo z toho, že sa veci nemenia. Dokonca v našom mestečku pozorujem až takú túžbu po zmene, že ti je to jedno aká zmena nastane, ale nech jednoducho nastane.

Pri svojom rozhodovaní kandidovať som mal v podstate iba dve možnosti. Prvá, že budem očakávať zmenu. Druhá, že budem očakávať zmenu, ale aktívne. Vybral som si druhu možnosť.

Mám pocit, že sme podľahli nejakej „blbej“ nálade a o opaku sa nás snažia presvedčiť staré známe tváre, možno len v inom „obale“. 

Hovoria nám o ekonomike a hospodáreníale napríklad z rozpočtu mesta vyčlenia 140 tisíc eur a pre istotu si na zateplenie mestského úradu zoberú aj úver http://www.hanusovce.sk/data/fso/soubory/pri-35480-17457.pdf

http://vranov.korzar.sme.sk/c/7387048/v-hanusovciach-nad-toplou-zacali-s-opravou-mestskeho-uradu.html

 

 

FOTO autor: Zatepľovanie mestského úradu

Na druhej strane, veľmi promptne prišla zamietavá odpoveď zo strany mesta na žiadosť o finančný príspevok pre žiakov ZŠ. Mesto nedokázalo nájsť 500 eur na cestovné pre žiakov v čase keď to najviac potrebovali, aby sa mohli zúčastniť na súťažiach, na ktorých reprezentovali naše mesto. Pritom mesto dostáva z podielových daní ročne na každé jedno dieťa vo veku od 5 do 15 rokov 65 Eur ročne. Po polročných  „naťahovačkách“ a intervenciách zo strany rodičov predsalen mesto finančný príspevok schválilo. ...žeby predvolebný?  Občan, ktorý sa chce prejsť po meste hlavne vo večerných hodinách, len s námahou nájde kus nerozbitého asfaltu. 

FOTO autor: Detské ihrisko

 

FOTO autor: Chodník

Podobne nás presviedčajú o dôležitosti výchovy a vzdelávania, o celodenných aktivitách pre deti, ale nedovolia, aby si deti mohli vybrať alternatívu, ktorá je mnohonásobne lacnejšia. Nehovoriac o ďalších oblastiach ako napr. bezpečnosť v meste, zdravotníctvo, sociálne veci, zamestnanosť, kultúra, voľnočasové aktivity, turizmus, relaxačné a oddychové zóny alebo iba ústretová komunikácia zo strany mesta, ktorá nič nestojí.  Nájdete tu však množstvo stratených sociálnych a verejných priestorov, ktoré postavili ešte naši otcovia (pre pamätníkov pripomeniem v akcii „Z“), a čakajú na dobrý nápad.

 

FOTO autor: Nevyužité „zdravotné stredisko“

FOTO autor: Dom kultúry

Odpoveď je klasická, stále ta istá a nám dobre známa. Nie sú peniaze. Pre mňa je to však výzva. Možno preto, že sa odmietam pohybovať v mútnych vodách a v tých v ktorých sa pohybujem vidno asi ďaleko lepšie, jasnejšie a zreteľnejšie.

Napriek tomu všetkému by som nás všetkých chcel povzbudiťaby sme neklesali na duchu. Pretože šanca na zmenu je stále možná a viera v zmenu prináša množstvo kreatívnych nápadov. O chvíľu ju budeme mať doslova v rukách.

Za úspešnými príbehmi v obciach alebo v mestách stoja tiež len ľudia. Na začiatku sú to možno vždy len jednotlivci, ku ktorým sa až postupne pridajú ďalší a ďalší. Na počiatku je to možno dobrý nápadochota a samozrejme odvaha k samotnej realizácii.

Musím však úprimne priznať, že nemám povestný čarovný prútik, ale z vlastnej skúsenosti aj z riadenia Sociálnej poisťovne, môžem povedať, že  ak sa chce, tak sa jednoucho dá alebo ako by povedal klasik J „Kde je vôľa tam je aj cesta“.  Zmena postojov a správania nie je ľahká úloha ale určite je možná.

Chcem vás pozvať (nie len mojich spoluobčanov) k spolupráci, pretože si uvedomujem, že jeden človek nezmôže veľa a žiadny primátor, poslanec ani vláda nám naše problémy nevyrieši. Len ľudia, ktorí spolu pracujú (spolupracujú) majú nádej pre pozitívnu zmenu k lepšiemu.

Vidím to tak, že ani náš štát ani naše obce nie sú chudobné, sú však v mnohých prípadoch „len“ nekompetentne riadené, ako nám to ukazuje aj náš príbeh o zatepľovaní mestského úradu. Predpokladám, že tu nemusím opisovať koľko užitočnejších vecí by sa dalo za tieto peniaze urobiť.

FOTO autor: Hanušovský potok

Myslím si, že nikdy nebudeme mať dosť peňazí, ak si nezadefinujeme čo vlastne chceme. Uvediem jednoduchý príklad, ak si človek chce postaviť dom, musí mať predstavu aký by mal byť. Jeho predstava, možno nie je vždy totožná s predstavou ďalších rodinných príslušníkov. Nakoniec sa však dohodnú. Svoju spoločnú predstavu pretransformujú do projektu. Projekt si dajú naceniť a zrazu zistia „ups na to nemáme“. Čo urobia? Znovu si k tomu sadnú a odkomunikujú to medzi sebou a  architektom. Možno budú musieť zmeniť, alebo dať inú strechu, možno iné okná až nakoniec dospejú k prijateľnej alternatíve, s ktorou budú vo väčšine spokojní a ktorú budú vedieť „zatiahnúť“.

Podobne je to potrebné urobiť aj v našom meste. Mám v pláne pripraviť spolu s vami akýsi strategický plán mesta. Môžeme ho nazvať napríklad Spoločný program krajšie Hanušovce (SPKH). V tomto programe okrem analýzy mesta budú rozpracované riešenia, časový harmonogram a zdroje. Zapojenie občanov mesta do prípravy a samozrejme aj do realizácie je kľúčové. Myslím si, že aktívny prístup ľudí na miestnej úrovni je oveľa dôležitejší, možno ešte dôležitejší ako diaľnice respektíve rýchlostná cesta smerujúce do nášho mesta.

Pôjde o „živý“ materiál, ktorý sa bude pravidelne aktualizovať. Pretože statický prístup v dnešnom rýchlo meniacom sa prostredí je cestou k bankrotu. Základný princíp alebo smerovanie sa však meniť nebude.  Podobne ako napríklad v Austrálii alebo vo Veľkej Británii. V roku „nula“ sa „zobudili“ lebo pochopili, že majú problém v sociálnych službách vrátane zamestnanosti. Postavili si plán cca na 50 rokov, teraz sú približne v 30-tom roku zmeny. Akákoľvek vláda, ktorá prichádza pravá, ľavá, modrá, červená, oranžová... pokračuje v ňom, lebo základné smerovanie a ciele sa nemenia. Rozdiel je len v tom, ktorá vláda koľko peňazí do toho „naleje“.

V celom našom programe pôjde o čo najväčšiu integráciu jednotlivých komunít v meste do diania v meste, teda pôjde o celkový rozvoj ako taký.

Tento materiál by mal odzrkadľovať skutočné potreby jednotlivých komunít či už sú to napríklad deti, teenageri, mladí ľudia do 26 rokov, mladé rodiny, stredná generácia, seniori, podnikatelia, ľudia s postihnutím, nevynímajúc občanov s marginalizovaných rómskych komunít, ktoré tvoria cca 25 % z celkového počtu obyvateľov v našom meste (zdroj: Atlas rómskych komunít 2013).

Foto autor:  Osada "Na Brehu"

Spoločný program krajšie Hanušovce nebude teda kopírovať v prvom rade potreby primátora alebo poslancov ale skutočné potreby občanov. Snahou bude, zrealizovať to lepšie ako si to občan predstavoval. Keďže je dobre mať možnosť výberu, občan bude mať na výber. Budú existovať rôzne variácie a spoločne sa vyberie tá najlepšia.

Uvedomujem si, že cirkev pre mnohých z nás v našom meste vytvára dôležité prostredie nie len pre  duchovný rast ale aj formovanie a má dôležitý vplyv na náš život. Preto pokladám za dôležité, aby zástupcovia všetkých cirkvi na území mesta boli tiež súčasťou prípravy Spoločného programu krajšie Hanušovce. 

Výsledkom tohto programu by mal byť spokojný občan, dobré fungujúce kompaktné mesto. Kompaktné mesto, ktoré je funkčné, jednoduché a zároveň efektívne. Príjemné, pekné a bezpečné miesto na bývanieMiesto kde sa oplatí bývať s príjemnou atmosférou v meste. A tá ako dobre vieme, nie je o vysokých nákladoch. 

Nebude to ľahká cesta, bude to však maratón, možno ultramaratón, beh na dlhé trate, ale verím, že v časovom limite.

Pri spoločnej príprave tohto programu bude určite dôležité identifikovať kľúčové oblasti rozvoja. Nevyhneme sa tak témam o ktorých som písal vyššie a o ktorých počúvame aj dnes, že sa nemenia. Celé by sa to malo pripraviť formou pracovných skupín z jednotlivých vyššie spomínaných komunít realizovať podľa schváleného harmonogramu pridelenými zdrojmi, vrátane ľudských a finančných zdrojov.

   Je pravda, že rôzne operačné programy, ako ich mnohí poznáme z fondov EÚ, sú veľakrát množstvom popísaných strán nezrozumiteľného textu. Verím však, že ten náš taký nebude, že sa nám podarí spoločne pripraviť jednoduchý a zrozumiteľný text, ktorému budem všetci a rovnako rozumieť.

Preto sa obraciam na Teba a chcem Ťa pozvať milý spoluobčan k spolupráci pri riadenej zmene k lepšiemu.

    FOTO autor: ...prší  

Ak máš nápad, skúsenosti, odbornosť, talent, ambíciu, alebo len chuť pomôcť, dávam aj takýmto spôsobom verejný prísľub, že vytvorím priestor na realizáciu vašich nových, kreatívnych, inovatívnych nápadov.

Bude to naša nová šanca na nový začiatok v našom meste.

Chcel by som aj  takto verejne vyhlásiť, že ak uspejem vo voľbách, a ak sa mi do dvoch rokov od vymenovania do funkcie nepodarí naštartovať viditeľnú riadenú zmenu k lepšiemu v našom meste, dobrovoľne odstúpim z funkcie primátora mesta.  

Zo skúsenosti pri riadení Sociálnej poisťovne (v rokoch 2010-2012) a pri riadení Agentúry podporovaného zamestnávania (2002-2010) viem, že prvé dva roky sú najdôležitejšie, sú kľúčové a nepomôžu ani ďalšie 2, 4 alebo 10, ak sa to „nerozbehne“ v prvých dvoch rokoch.

            Chcel by som Vás teda ešte raz pozvať k spolupráci, aby sme nepremárnili svoju šancu.

S úctou Ľuboš Sopoliga

Aktuálne kandidát č.5 na primátora mesta Hanušovce nad Topľou

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Aj Fica verejne podporili niektorí členovia predsedníctva, bez boja sa nevzdá

Peter Pellegrini v utorok Roberta Fica vyzval, aby položil funkciu.

Dobré ráno

Dobré ráno: Pellegrini ešte nemá silu na poriadne buchnutie po stole

Pellegrini má zatiaľ menšiu podporu ako Fico.


Už ste čítali?